[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาล 8 หมวด เตรียมประกาศใช้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ยืนยันไม่มีผลกระทบต่อประชาชน

พุธ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
          นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยถึงกรณีปรับอัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2556 ว่า เป็นการปรับตามต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น โดยทั่วไปขึ้นประมาณ 10-15 เปอร์เซ็น ยืนยันการปรับครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เพราะคนไทยทุกคนอยู่ภายใต้ระบบบริการสุขภาพของประเทศทั้ง 3 ระบบอยู่แล้ว ผลที่จะเกิดคือเป็นการคิดค่าบริการภายในกองทุนเท่านั้น

         สำหรับอัตราค่าบริการที่จะมีการปรับขึ้นมีทั้งสิ้น 8 หมวด ซึ่งเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน หลังจากที่ใช้อัตราเดิมมาตั้งแต่พ.ศ.2547 โดยเตรียมประกาศใช้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ มีดังนี้

 1. ค่ายาและบริการเภสัชกรรม มีรายการเพิ่มใหม่ 7 รายการ

2. ค่าตรวจพยาธิวิทยา เพิ่มใหม่ 309 รายการ

3. ค่าตรวจรักษาทางรังสีวิทยาและค่าบริการตรวจรักษาทั่วไป เพิ่มใหม่ 35 รายการ

4. ค่าตรวจรักษาโรคโดยวิธีพิเศษ เพิ่มใหม่ 27 รายการ

5. ค่าบริการทันตกรรม เพิ่มใหม่ 10 รายการ

6. ค่าผ่าตัด ค่าวางยาสลบและยาชา เพิ่มใหม่ 19 รายการ

7. ค่าบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มใหม่ 15 รายการ

 8. ค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู เพิ่มใหม่ 337 รายการ

           หากดูจากข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีประชาชนอยู่ในระบบ 48 ล้านคน ป่วยและไปใช้บริการจากสถานพยาบาลของรัฐ 32 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้ 31 ล้านคน ใช้บริการประมาณ 4 ครั้งต่อปี และมีประมาณ 8-9 แสนคน ที่ใช้บริการมากกว่าปีละ 12 ครั้ง เหลืออีก 16 ล้านคนไม่ได้ใช้บริการ หรือรักษาที่คลินิก รพ.เอกชน หรือซื้อยากินเอง เนื่องจากไม่พอใจ หรือไม่สะดวกในการใช้บริการ หรืออาจเข้าไม่ถึงการบริการในสถานพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะในคน กทม. 72 เปอร์เซ็น  มักซื้อยากินเอง เพราะอาจไม่สะดวกที่จะไปรับบริการในเวลาทำงาน รัฐบาลกำลังหาแนวทางในการช่วยเหลือคนใน กทม. ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ดีขึ้น ซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะได้รับผลกระทบจากการปรับค่าบริการใหม่ครั้งนี้ได้

 ส่วนค่าบริการผ่าตัดที่มีราคาสูงสุด อาทิ

- การผ่าตัดเปลี่ยนปอดและหัวใจ จากเดิม 4.5 หมื่นบาท เพิ่มเป็น 6.4 หมื่นบาท

- การตรวจรักษาโรคโดยวิธีการพิเศษที่มีราคาสูงสุด เช่น ค่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวร กำหนดราคาใหม่ 8 หมื่นบาท หากใส่ชั่วคราวค่าบริการ 1.3 หมื่นบาท

- ค่าตรวจทางเทคนิคการแพทย์ เช่น ค่าตรวจหาสารพันธุกรรมของมนุษย์ กำหนดราคา 1.8 หมื่นบาท

- รายการบริการรังสีวินิจฉัยราคาสูงสุด เช่น เครื่องตรวจการอุดตันของหลอดเลือดในสมอง ราคาใหม่ 25,000 บาท

- รายการค่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่มีราคาสูงสุด เช่น การรักษามะเร็งตับด้วยรังสี ราคาใหม่ครั้งละ 2.74 แสนบาท ค่าบริการรังสีรักษาราคา1.12 - 1.75 แสนบาท

 


เข้าชม : 1305


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 18 / ธ.ค. / 2556
      ไทย-กัมพูชาจับมือร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตามแนวชายแดน 24 / ก.ค. / 2556
      สปสช.เคาะจัดสรรงบกองทุนปี\'57 เน้นความจำเป็นด้านสุขภาพปชช. 17 / ก.ค. / 2556
      สธ.แจงยอดป่วยไข้เลือดออกพุ่งสูง จัดแนวทางการดูแล3ส่วนทุกโรงพยาบาล 16 / ก.ค. / 2556
      กรมควบคุมโรคเผยกลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออกพบมากช่วงอายุ15-24ปีหากป่วยรีบพบแพทย์ 15 / ก.ค. / 2556

<