[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
ข่าวหลักประกันสุขภาพ
สตง.เรียกคืนเงิน500ล้านสาธารณสุขแฉ15จังหวัดใช้งบหลักประกันสุขภาพผิดจี้ สปสช.ระงับซื้อจัดจ้าง

ศุกร์ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2557


เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประชุมผู้ตรวจราชการ สธ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อหารือกำหนดทิศทางในการปฏิรูปการบริหารระบบสุขภาพของประเทศ หลังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วงวิธีการบริหารจัดการกองทุนในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ.กล่าวว่า สธ.ได้รับการทักท้วงจาก สตง.ว่าใช้เงินไม่ตรงตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน 15 จังหวัด มีการเรียกเงินคืนกว่า 500 ล้านบาท โดยสตง.ตรวจพบมา 2 ปีแล้วและเคยทักท้วงไปที่ สปสช.แล้ว และปีนี้ สตง.ได้ส่งเรื่องมาให้ สธ.สอบข้อเท็จจริง โดยปัญหาอยู่ที่การบริหารงบฯที่ได้จากสปสช.ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งทำหน้าที่เป็นสปสช.สาขาจังหวัดมี 5 ประเด็น คือ 1.งบฯค่าบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำไปอบรมพัฒนาบุคลากร การทำโครงการต่างๆแทนที่จะส่งไปให้หน่วยบริการบริหารจัดการ 2.งบฯตามาตรา 41 ค่าเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์3. งบฯบริการผู้ป่วยตามกองทุนต่างๆเช่นไตวายเรื้องรัง ทันตกรรม ที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามภาระงานโดยตรงที่ตัวบุคคลแทนที่จะจ่ายให้กับหน่วยบริการ 4.งบฯลงทุนเพื่อการทดแทน (งบค่าเสื่อม) และ 5.การกันเงินค่าบริการทางการแพทย์ เหมาจ่าย เพื่อบริหารจัดการในระดับจังหวัด นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า ปัญหาข้อใหญ่ 3 ประเด็นคือ 1.การจัดสรรงบฯด้านสุขภาพของประชาชน ที่ต้องจ่ายผ่านหน่วยบริการสุขภาพแต่นำมาจ่ายผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทำหน้าที่เป็น สปสช.สาขาจังหวัด ซึ่งระเบียบนี้ไม่น่าจะถูกต้องตามระเบียบเงินบำรุงของสธ.2. การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน ที่สปสช.จ่ายให้ตัวบุคคลโดยตรงนั้น ต้องหารือกันว่าจะใช้ระเบียบไหนในการจ่าย เพื่อให้ถูกต้องและไม่เกิดความเลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพเดียวกัน 3.งบฯลงทุนเพื่อการทดแทนหรืองบค่าเสื่อม ที่สตง.ทักท้วงในบางเรื่อง สธ.จะได้ทำหนังสือถือ สปสช.ให้ระงับการจัดซื้อแก้ปัญหา

เข้าชม : 2522


ข่าวหลักประกันสุขภาพ 5 อันดับล่าสุด

      สตง.เรียกคืนเงิน500ล้านสาธารณสุขแฉ15จังหวัดใช้งบหลักประกันสุขภาพผิดจี้ สปสช.ระงับซื้อจัดจ้าง 4 / เม.ย. / 2557
      เปิดยุทธศาสตร์ยา\"สปสช.\"แก้ปัญหา\"ผู้ป่วย\"เข้าไม่ถึง 24 / ก.ค. / 2556
      ตั้ง\'เคลียริ่งเฮ้าส์\'สุขภาพชาติคุมเบิกจ่ายค่ารักษา3กองทุน 17 / ก.ค. / 2556
      บอร์ดสปสช.เพิ่มงบบัตรทองรายหัว 139 บาทเริ่มปีหน้า 16 / ก.ค. / 2556
      เตรียมปรับระบบคุมค่าใช้จ่ายรายโรคสปสช.นำร่องผู้ป่วยมะเร็ง 15 / ก.ค. / 2556

<